Skip to main content

Map view Locations of the Monuments

List view List of the Monuments

L-Arċipriet Saver Cassar

Jisimni Saver Cassar. Twelidt Għajnsielem, Għawdex, fid-29 ta’ Diċembru, 1746. F’żgħożiti ġietni l-vokazzjoni għas-saċerdozju u bagħtuni nistudja fl-Università La Sapjenza f’Ruma. Minn hemmhekk iggradwajt b’dottorat fit-Teoloġija. Ġejt ordnat saċerdot f’Ruma stess fit-30 ta’ Marzu, 1771. Meta ġejt lura Malta, il-Papa…
Pjazza l-Indipendenza, Ir-Rabat Għawdex, Malta
More info

Il-Kanonku Agius De Soldanis

Jisimni Giovanni Agius.  Twelidt ir-Rabat, Għawdex, nhar il-31 t’Ottubru, 1712. Meta mort nistudja l-Italja, bdejt nikteb ismi sħiħ, jiġifieri inkludejt kunjom ommi, Sultana, u tajtu xeħta Latina. Għalhekk illum jirreferu għalija bħala l-Kanonku Agius De Soldanis. Sa minn ċkuniti kont…
Villa Rundle Gardens, Triq Ninu Cremona, Victoria, Malta
More info

Dr. Anton Buttigieg

Jisimni Anton Buttigieg u jien it-tieni President tar-Repubblika ta’ Malta. Twelidt il-Qala, Għawdex, nhar id-19 ta’ Frar, 1912.  Irċevejt l-ewwel edukazzjoni tiegħi fl-Iskola Primarja tal-Qala u wara fis-Seminarju t’Għawdex. Aktar tard bdejt nattendi l-Kulleġġ ta’ San Alwiġi, Malta.  Wara kors…
Pjazza l-Isqof M. Buttigieg, Il-Qala, Malta
More info

Dun Salvatore Portelli

Jisimni Salvatore Portelli, imma f’San Lawrenz kulħadd kien jafni bħala Dun Salv. Twelidt l-Għarb nhar it-8 t’Ottubru, 1864. F’żgħożiti wrejt il-ħajra li nsir saċerdot u għalhekk bdejt nattendi s-Seminarju t’Għawdex meta dan kien immexxi mill-Ġiżwiti Sqallin. Ġejt ordnat saċerdot nhar…
Triq id-Duluri, San Lawrenz, Gozo Malta
More info

Frenċ tal-Għarb

Jisimni Franġisku Saverju Mercieca, imma kulħadd jafni bħala Frenċ tal-Għarb. Twelidt l-Għarb nhar it-3 ta’ Diċembru, 1892. Ħdimt fir-raba’ sa minn ċkuniti billi missieri kellu bżonni fl-għelieqi. Għalhekk ħallejt l-iskola ta’ età żgħira. Ħajti qattajtha naħdem ir-raba’ imma xħin kont…
Triq Frenċ ta' l-Għarb, L-Għarb, Gozo, Malta
More info

Ġorġ Pisani

Jisimni Ġorġ Pisani u twelidt ir-Rabat, Għawdex, nhar is-6 ta’ Mejju, 1909. Irċevejt l-ewwel edukazzjoni tiegħi fl-iskola primarja tar-Rabat u wara fil-Liċeo t’Għawdex. Meta kont għadni żagħżugħ, ħassejt li kelli l-vokazzjoni reliġjuża u dħalt mal-Patrijiet Franġiskani. Studjajt il-Letteratura Klassika u t-Teoloġija.…
Triq Taħt Putirjal, Ir-Rabat Għawdex, Malta
More info

Laurent Ropà

Jisimni Laurent Ropà.  Minkejja li ismi jinstema’ Franċiż, jiena twelidt ix-Xagħra fil-Milied tal-1891 u ismi proprju kien Lorenzo Rapa. Il-familja emigrat lejn l-Alġerija meta kelli biss sentejn u qatt m’erġajt ġejt lura f’pajjiżi.  Bdejt nattendi l-iskola ta’ sitt snin. L-għalliem…
Villa Rundle Gardens, Triq Ninu Cremona, Victoria, Malta
More info

Mons. Nikol Ġ. Cauchi

Jiena, Dun Nikol Cauchi, twelidt it-2 ta’ Marzu tal-1929, fir-raħal pittoresk tal-Għarb, fil-Punent tal-gżira Għawdxija. Irċevejt l-edukazzjoni tiegħi f’raħal twelidi, fl-eqqel tat-Tieni Gwerra Dinjija. Imbagħad bdejt niffrekwenta l-Liċeo fir-Rabat, Għawdex. Ġejt ordnat saċerdot nhar id-29 ta’ Marzu tal-1952 u wara…
Triq il-Knisja, L-Għarb, Gozo, Malta
More info

Mons. Luigi Vella

Jiena l-Monsinjur Luigi Vella, magħruf aktar bħala Dun Alwiġ ta’ Savina. Twelidt fl-10 ta’ Diċembru 1859. Wara l-edukazzjoni primarja u dik sekondarja, dħalt is-Seminarju, dakinhar immexxi mill-Ġiżwiti.  Mort tajjeb fl-istudji klassiċi u l-filosofija. Meta temmejt l-istudji tiegħi, bdejt kors fit-Teoloġija.…
Savina Square, Victoria, Malta
More info

Mro. Giuseppe Giardini Vella

Jisimni Giuseppe Giardini-Vella, u jien kompożitur u surmast tal-banda. Twelidt Catania fi Sqallija nhar it-30 ta’ Settembru, 1885.  Bdejt l-istudji tiegħi fil-mużika taħt Mro. Frontini u tħarriġt fis-sengħa tal-kompożizzjoni.  Fil-bidu tas-snin 1920, ħadt f’idejja orkestra f’Tunes. F’Settembru tal-1926 inħtart surmast…
Villa Rundle Gardens, Triq Ninu Cremona, Victoria, Gozo, Malta
More info
Skip to content