L-akkwdotti, li jinsabu barra mil-limiti tar-Rabat, u li nbnew mill-Ingliżi bejn l-1839 u l-1843 biex jittrasportaw l-ilma mill-għejun tal-Mixta u Għar Ilma, għal Pjazza Savina, fir-Rabat, u aktar tard għall-ġibjuni taħt iċ-Ċittadella, jinsabu fil-proċess li jiġu rrestawrati mid-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex. Ftit meqjusa bħala waħda mill-ikoni ta’ Għawdex, studji riċenti urew li dawn l-istrutturi, minħabba riżultat ta’ telqa u negliġenza tul snin twal, jinsabu fil-periklu ta’ kollass.

Minn investigazzjonijiet preliminari riċenti ġie żvelat li diversi sezzjonijiet tal-istruttura oriġinali huma neqsin filwaqt li meded sostanzjali tal-istrutturi wieqfa qed jesperjenzaw problemi strutturali. Diversi partijiet qed jegħelbu, filwaqt li mill-inqas tlieta mill-arkati qed iċedu. B’hekk, il-Ministeru għal Għawdex ma jħalli l-ebda għażla oħra ħlief li jibda bir-restawr ta’ dan is-sit qabel ma ssir ħsara irriversibbli. L-investigazzjonijiet ġeoloġiċi tul il-korsa kollha tal-akkwadotti tlestew fl-2021 u issa qed jiġu mwaqqfa sisien temporanji tal-arkata prinċipali sabiex tiġi kkonsolidata l-istruttura preżenti. Għaddej abbozzar ta’ tender għar-restawr proprju tal-akkwdotti. Il-proġett hu mistenni li jitlesta fl-2025.

This post is also available in: English