Skip to main content

Mill-Ġrajja għall-Ballata hu ktejjeb b’erbatax-il ballata letterarja, bi ġrajjiet ta’ niket u biki li seħħew fir-realta’, ġrajjiet li jħalluk mistagħġeb. Dan il-ktejjeb jitratta ġrajjiet passati u oħrajn riċenti, u jlaqqagħna ma’ diversi personaġġi. Għawdex, bid-diversi mkejjen solitarji, kiebja u misterjużi tiegħu, għen lill-awtur Charles Bezzina sabiex jiżvolġi kif jixtieq in-narrattiva.

This post is also available in: English

Skip to content