Skip to main content

Tnedija tal-ktieb “1551 – the siege that stifled Gozo”

Fl-okkażjoni tal-470 sena anniversarju tal-ġrajja tal-1551, waħda mill-iżjed ġrajjiet interessanti, daqskemm traġika, fl-Istorja ta’ Għawdex, inħasset il-ħtieġa li jitnieda ktieb dwar din l-istess ġrajja. Il-pubblikazzjoni “1551 – the siege that stifled Gozo”, xogħol l-istorjografu magħruf Għawdxi, Joseph Bezzina, tnediet nhar is-Sibt 11 ta’ Diċembru 2021, fil-Katidral ta’ Għawdex, fil-preżenza tal-Ministru għal Għawdex, l-Onor. Clint Camilleri. Fis-serata saret analiżi kritika mis-Sur Joseph W. Psaila.

This post is also available in: English

Skip to content